Ecologische Autoriteit: Advies de Biesbosch

03-07-2023
541 keer bekeken

De Ecologische Autoriteit heeft advies uitgebracht over de natuurdoelanalyse voor beschermd natuurgebied de Biesbosch.

Voor de Biesbosch ziet de Ecologische Autoriteit een goed perspectief wanneer maatregelen worden genomen om de dynamiek te vergroten. De Ecologische Autoriteit adviseert tegelijk om de onderbouwing verder aan te vullen met belangrijke informatie. 

De opstellers van de natuurdoelanalyse zien goede kansen voor maatregelen om de dynamiek verder te verbeteren. Daarmee kunnen veel natuurdoelen binnen bereik komen. De Ecologische Autoriteit adviseert om hier snel mee aan de slag te gaan. Tegelijk is het advies om de onderbouwing verder aan te vullen met belangrijke informatie, bijvoorbeeld over de hydrologische sleutelfactoren voor het gebied.

Lees het hele artikel op de website van de Ecologische Autoriteit.

Afbeeldingen

Bekijk ook

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen