Eerste pakket Programma Landelijk Gebied aangeboden aan ministerie LNV

11-07-2023
82 keer bekeken

Op 6 juli 2023 hebben Gedeputeerde Staten een eerste pakket voor het Brabants Programma Landelijk Gebied (BPLG) aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangeboden.

Het Rijk heeft provincies gevraagd om een provinciaal programma op te stellen in het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Hoewel er nog veel onduidelijkheden zijn vanuit het Rijk, heeft de provincie ervoor gekozen om nu wel een eerste pakket met maatregelen aan te leveren, om daarmee aanspraak te kunnen maken op gelden uit het Transitiefonds.

Het bevat de Houtskoolschets landelijk gebied zoals die in maart door het College van Gedeputeerde Staten is vastgesteld én een pakket ‘no regret’-maatregelen waar de provincie op korte termijn mee aan de slag wil. De Houtskoolschets BPLG is in samenwerking met natuur-, water- en landbouwpartners tot stand gekomen. Het schetst een gecombineerde aanpak van natuur-, stikstof-, water- en klimaatdoelen én de transitie van de landbouw in Brabant.

Het pakket dat is ingediend betreft effectieve maatregelen om de doelen van het NPLG te bereiken. Bovendien zijn het maatregelen waar vrijwel direct na toekenning van Rijksmiddelen mee kan worden gestart. Deze maatregelen omvatten een klein deel van de totaalopgave uit de Houtkoolschets. Het gaat hier om een bedrag van € 252 miljoen, waarmee de provincie Noord-Brabant dus nog beperkt aanspraak maakt op het Transitiefonds gezien de totale opgave in het landelijke gebied.

Lees het hele artikel op Brabant.nl.

Afbeeldingen

Bekijk ook

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen