Dorpsvisie Heusden bouwsteen voor koersdocument Vitale Peel

06-09-2023
461 keer bekeken

Op 23 mei presenteerde Dorpsoverleg Heusden zijn Dorpsvisie aan de gemeente Asten. Dorpsoverleg Heusden is een groep inwoners die de leefbaarheid van Heusden bevordert en belangen van inwoners behartigt. Voorzitter André Verhoeven vertelt over de Dorpsvisie en gebiedsgerichte aanpak Vitale Peel.

“De Dorpsvisie is een document waarin we vastleggen wat de wensen, ideeën en verwachtingen van de dorpsbewoners zijn. Het geeft aan wat er leeft in ons dorp.” En wat er leeft in Heusden, is belangrijk voor Vitale Peel. Deze gebiedsgerichte aanpak is er namelijk een van overheden, ondernemers en inwoners samen. Wat inwoners belangrijk vinden voor het behoud van de leefbaarheid van het dorp, is daarom relevant voor Vitale Peel.  

Samen verantwoordelijkheid nemen 

Bovendien geven Heusdenaren in de Dorpsvisie expliciet aan hoe zij de toekomst van het buitengebied zien. “Men wil graag dat agrarische gezinsbedrijven zich kunnen blijven ontwikkelen en dat de agrarische identiteit van Heusden behouden blijft. Hierbij is het met name van belang dat de ontwikkelingen ook financieel haalbaar zijn. Dit betekent: samen optrekken, samen de verantwoordelijkheid nemen en de schouders eronder zetten.” Daarnaast is er ook veel aandacht voor een natuurlijk buitengebied, met aandacht voor behoud en ontwikkeling van de Groote Peel. Die twee werelden – natuurontwikkeling en agrarische activiteiten – hoeven overigens niet tegenover elkaar te staan. “Die twee kunnen naar mijn mening best heel goed samen.  

Andere thema's 

In de Dorpsvisie Heusden is er ook aandacht voor andere thema’s die relevant zijn voor Vitale Peel. Eén daarvan is de woningbouw. “Helaas blijven de betaalbare woningen voor starters een vraagstuk. Dat is overigens ook de landelijke trend.” Een deel van de oplossing zit mogelijk in de grote aantallen woningen en woonboerderijen die vrijkomen door sanering of bestemmingswijziging. “Die worden nu wel bewoond, maar vaak niet door Heusdenaren. Zo’n gesplitste woning kan een mooi thuis zijn voor jongeren of doorstartende gezinnen.” 

Ook het behoud van horecagelegenheden staat hoog op de agenda. “Ons dorpshart kan zomaar haar eigen identiteit gaan verliezen als gevolg van het sluiten van veel horecazaken.” Veilig verkeer en een gezond verenigingsleven zijn ook twee belangrijke onderwerpen voor het dorp. Deze thema’s dragen allemaal bij aan de toekomstbestendige, vitale Peel waar de gebiedsgerichte aanpak voor staat. Een Peel waarin het fijn en veilig wonen, werken en recreëren is. 

Geen verrassingen 

Van de ongeveer 2.500 inwoners van Heusden hebben zo’n 125 personen actief deelgenomen aan de totstandkoming van de Dorpsvisie. In de vorm van inloopavonden konden Heusdenaren in kleine groepen gesprekken voeren over de Dorpsvisie. Dat blijkt vaak een lastige opgave. “Veel inwoners vinden dit soort zaken veel te abstract en niet concreet genoeg. Maar de visie komt voort uit zaken die mensen zelf zien of ervaren, zoals te veel en te snelle vrachtwagens of een dorpsplein dat kwalitatief achteruitgaat.” De doelen in de Dorpsvisie lijken dan ook algemeen gedachtegoed van de Heusdenaren. André Verhoeven: “De Dorpsvisie bevat voor mij zeker geen verrassingen. Ik heb de afgelopen jaren vaak signalen ontvangen over in welke richting het dorp zich zou moeten ontwikkelen. De Dorpsvisie sluit daar heel goed op aan.”  

Aan de slag 

Nu de visie is opgesteld, kan er een concretiseringsslag gemaakt worden. “Naar mijn mening moeten we nu door middel van projectgroepen aan de slag gaan met deze thema’s. Samen met mensen die een persoonlijk belang hebben bij een thema, maar ook met mensen die kennis van zaken hebben.” Wat in deze projectgroepen wordt besproken, kan ook weer belangrijke input leveren voor de opgaven van Vitale Peel.  

Bekijk de Dorpsvisie Heusden via deze link

Afbeeldingen

Bekijk ook

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen