Raadsbijeenkomst Kampina en Oisterwijkse Vennen

07-09-2023
253 keer bekeken

Wat is er nodig voor het ontwikkelen van een sterk landelijk gebied voor het Natura 2000-gebied Kampina en Oisterwijkse Vennen? Raadsleden van de gemeenten Oisterwijk, Boxtel en Oirschot werden bijgepraat over de opgaven die liggen op het gebied vanuit klimaat, landbouw, natuur en water.

Tijdens de bijeenkomst gingen raadsleden met elkaar in gesprek over verschillende thema's en uitdagingen die hierbij een rol spelen. De bijeenkomst vond plaats in het kader van de gebiedsgerichte aanpak Kampina en Oisterwijkse Vennen. In deze aanpak werken verschillende partijen als gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties, terreinbeherende organisaties, ZLTO, particuliere grondeigenaren en provincie Noord-Brabant samen om te komen tot een gedragen integrale visie voor het gebied. 

Gebiedsgerichte aanpak

Het landelijk gebied staat voor een aantal grote opgaven vanuit klimaat, landbouw, natuur en water, maar ook energie, woningbouw en sociale samenhang. Deze opgaven zijn nauw met elkaar verweven en vragen om een samenhangende aanpak. Een gebiedsgerichte aanpak waarin ondernemers, overheden, maatschappelijke organisaties en inwoners samen het gebied vormgeven. Waarbij er samen wordt gewerkt aan een omslag en wordt gezocht naar slimme combinaties van oplossingen. Een gebied waarin onze bodem, onze lucht en ons water op orde zijn. Hiervoor is in Noord-Brabant -onder regie van de provincie- de gebiedsgerichte aanpak (GGA) uitgerold. Het gebied rondom het Natura 2000-gebied Kampina en Oisterwijkse Vennen is één van de 17 gebieden waar de provincie een gebiedsgerichte aanpak heeft opgestart.

Waar staan we nu?

Gebiedsgerichte aanpak Kampina en Oisterwijkse Vennen bevindt zich in de visievormingsfase. Op dit moment wordt er met de samenwerkende partners gewerkt aan een visie voor het gebied. Uiteraard wordt de omgeving daarbij betrokken. Er zal dan ook een uitgebreid participatietraject gaan plaatsvinden. Uiteindelijk ligt er een gedragen integrale visie met concrete afspraken voor het gebied. Een basis voor de komende 20-40 jaar.

Op de hoogte blijven? U kunt zich aanmelden voor de toekomstige nieuwsbrief via deze link.

Afbeeldingen

Bekijk ook

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen