Hydrologisch modelonderzoek Mussenbaan afgerond

12-10-2023
341 keer bekeken

Water langer en beter vasthouden, dat is de essentie van het project Mussenbaan. In opdracht van de provincies Limburg en Noord-Brabant voert Staatsbosbeheer in 2024 hydrologische maatregelen uit.

Het gaat om maatregelen die bijdragen aan de natuurdoelstellingen in het Natura 2000-gebied De Groote Peel. Het projectgebied bevindt zich aan de zuidwestzijde van Nationaal Park De Groote Peel. De opgaven worden uitgevoerd onder de vlag van Vitale Peel. Staatsbosbeheer werkt nauw samen met de partners van deze gebiedsgerichte aanpak.

Belangrijk bij het project is dat andere functies rondom het projectgebied zoals bijvoorbeeld bebouwing en landbouwgronden zo min mogelijk overlast ondervinden van de maatregelen om water langer vast te houden. Onlangs is – in samenwerking met waterschap Limburg, waterschap Aa en Maas en beide provincies – een hydrologisch modelonderzoek uitgevoerd. Dat onderzoek brengt de effecten van de voorgenomen maatregelen op de omgeving in beeld.

Om de direct belanghebbenden op de hoogte te brengen en bij het proces te betrekken, voert Staatsbosbeheer gesprekken met omwonenden en perceelseigenaren uit de nabije omgeving. In die gesprekken vertelt Staatsbosbeheer over het project, de resultaten van het modelonderzoek, monitoring van grondwaterstanden en is er ruimte voor de inbreng van gebiedskennis van omwonenden.

Momenteel werkt Staatsbosbeheer samen met een adviesbureau aan het voorlopige ontwerp van het inrichtingsplan. Als dat klaar is, organiseert Staatsbosbeheer een informatiemoment voor de belanghebbenden.  

Meer weten en lezen? Dat kan op de projectpagina van Staatsbosbeheer.

Afbeeldingen

Bekijk ook

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen