Ecologische Autoriteit: Advies Vlijmens Ven, Moerputten en Bossche Broek

06-11-2023
292 keer bekeken

De Ecologische Autoriteit heeft een advies uitgebracht over het beschermde natuurgebied Vlijmens Ven, Moerputten en Bossche Broek. De natuur in het gebied is de afgelopen tijd achteruit gegaan en ook voor de toekomst zijn er aanzienlijke risico’s.

Daarom is het nemen van maatregelen voor herstel urgent. Vooral het terugbrengen van stikstofbelasting en het beschikbaar hebben van voldoende water van goede kwaliteit is van belang. De natuurdoelanalyse van het gebied, die door de provincie Noord-Brabant is opgesteld, is op het gebied van het inzicht in het watersysteem en maatregelen ervoor nog niet compleet.

De natuurdoelanalyse die nu is beoordeeld, gaat over het Natura 2000-gebied Vlijmens Ven, Moerputten en Bossche Broek, een natuurgebied direct onder ’s-Hertogenbosch gelegen. Uit de analyse blijkt dat veel van de doelen voor het gebied niet worden gehaald, en dat het gebied deels al verslechterd is. Dit komt volgens de NDA onder andere door een te hoge belasting met stikstof en problemen met de waterhuishouding en waterkwaliteit. Dit is te zien in het gebied doordat er veel soorten voorkomen die er niet thuishoren, zoals grassen en kleine wilgenboompjes. Ook is het te merken aan veranderingen in de bodem, die hier en daar in het gebied gemeten zijn. Het gebied ligt op de zogeheten ‘Naad van Brabant’. De overgang tussen het beekdal van de Dommel en laagveen zorgt ervoor dat de natuur in dit gebied zonder uitzondering afhankelijk is van voldoende water, dat bovendien voldoende schoon moet zijn.

Lees het hele artikel op de website van de Ecologische Autoriteit.

Afbeeldingen

Bekijk ook

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen