Verbinden en helpen: het werk van het Ondersteuningsnetwerk in Kampina en Oisterwijkse Vennen

Hans van DommelenFoto van Hans van Dommelen
15-01-2024
282 keer bekeken

Er komt op dit moment veel op boeren af. Vanuit Europa, het Rijk en de provincie. Ondernemers denken na over de toekomst en moeten belangrijke beslissingen nemen. Een emotioneel proces dat soms veel onrust geeft. Medeoprichter Hans van Dommelen legt uit hoe het Ondersteuningsnetwerk hierbij helpt.

De overheidswereld toegankelijk maken 

Hans van Dommelen, medeoprichter van het Ondersteuningsnetwerk, is actief in het gebied Kampina en Oisterwijkse Vennen. Hij zet zich in om de wereld van de overheid toegankelijk te maken voor agrarische ondernemers. “Een ondernemer maakt vaak een plan en vraagt dan aan de overheid of het uitvoerbaar is. Het komt regelmatig voor dat dat plan niet past binnen de mogelijkheden die de overheid ziet. De ondernemer moet het werk dan aanpassen of opnieuw doen,” legt Hans uit. Hij ziet het als waardevol om al samen te overleggen voordat een ondernemer een plan indient bij de overheid. Dit maakt het mogelijk om van tevoren te bespreken wat haalbaar is en wat niet. “Wij helpen om de belangen van de ondernemer en de eisen van de overheid met elkaar te verenigen door dat gesprek te organiseren. Juist in tijden van grote veranderingen moeten we samenwerken en op zoek gaan naar de mogelijkheden,” benadrukt Hans. 

Vraagstukken verbinden 

Het Ondersteuningsnetwerk is actief betrokken bij de gebiedsgerichte aanpak Kampina en Oisterwijkse Vennen. In samenwerking met verschillende ondernemers schat het netwerk in wat toekomstige ontwikkelingen in dit gebied zijn. Hans legt uit: "We onderzoeken of we kansen kunnen creëren door verbindingen te leggen tussen verschillende vraagstukken. Zo zijn er melkveehouders die willen extensiveren, maar niet aan de benodigde gronden kunnen komen. En tegelijkertijd zijn er ondernemers die zouden willen stoppen en hun gronden dus willen verkopen. De toekomst van de één is mede afhankelijk van de keuze van de bedrijven in de buurt. Het Ondersteuningsnetwerk biedt dan hulp door deze vraagstukken met elkaar te verbinden." 

Lokale betrokkenheid 

Hans benadrukt het belang van de samenwerking tussen het Ondersteuningsnetwerk en de gebiedsgerichte aanpak. Dankzij hun nauwe contact met de lokale ondernemers en partijen in het gebied krijgen Hans en zijn collega’s van het Ondersteuningsnetwerk een helder beeld van de kansen en behoeften. "Het is belangrijk dat de overheid plannen maakt samen met de mensen in het gebied," legt Hans uit. "Elk gebied is anders en de mensen in een gebied hebben hun eigen manier van doen. Voor een succesvolle gebiedsgerichte aanpak moeten we de mensen goed begrijpen en er voor hen zijn. Rekening houden met hun perspectief is belangrijk." 

Zoek tijdig ondersteuning 

Hans erkent dat er nog veel onduidelijkheden zijn op het gebied van wet- en regelgeving voor ondernemers. “Er is momenteel ontzettend veel in beweging, wat het een spannende tijd maakt voor ondernemers,” vertelt hij. “Ik adviseer ondernemers om in een vroeg stadium ondersteuning te zoeken. Hoewel er nog veel onduidelijk is, kunnen we wel vragen aan experts voorleggen om helderheid te bieden over wat er nu bekend is.” 

Over het Ondersteuningsnetwerk 

Het Ondersteuningsnetwerk biedt hulp aan agrarische ondernemers bij het maken van beslissingen voor de toekomst. Ondernemers kunnen zich tot dit netwerk wenden voor onafhankelijke gesprekspartners om samen beter zicht te krijgen op mogelijke keuzes. Het netwerk is de verbinding met de relevante mensen van de overheden en andere partijen. Voor ondernemers is de gemeente de meest logische plek voor het eerste contact met de overheid. Daarom ondersteunt het netwerk gemeenten bij het opzetten van een loket voor agrariërs, waar zij met hun initiatieven terecht kunnen en inzicht krijgen in de haalbaarheid van hun plannen. 

Als uw gemeente deze rol nog niet voldoende heeft georganiseerd, kunt u terecht bij het Ondersteuningsnetwerk via telefoonnummer 073-6812812 of e-mail landbouwenvoedsel@brabant.nl

Tip: bekijk alle Brabantse regelingen en ondersteuningsmogelijkheden voor veehouders op www.brabant.nl/keuzehulpveehouders

Op de hoogte blijven?

Meld u zich dan aan voor de nieuwsbrief via onderstaande link

Afbeeldingen

Bekijk ook

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen