Subsidieregeling Water en Bodem met 2 jaar verlengd

24-01-2024
121 keer bekeken

De subsidieregeling Water en Bodem Noord-Brabant is verlengd met een periode van 2 jaar, tot en met 18 december 2025. Sinds november 2022 kunnen partijen een subsidie aanvragen voor projecten die vallen onder de Kaderrichtlijn Water en het Deltaplan Hoge Zandgronden.

Doel van deze projecten is het realiseren van maatregelen die bijdragen aan een klimaatrobuust water- en bodemsysteem. De provincie stimuleert deze projecten, bijvoorbeeld door een financiƫle bijdrage te leveren.

Hoge zandgronden en het Deltaplan

Zo'n 85% van de oppervlakte van Brabant ten zuiden van de lijn Bergen op Zoom - Breda - 's-Hertogenbosch - Oss bestaat uit hoge zandgronden. Deze hoge zandgronden beschikken over zoet grondwater van goede kwaliteit. De partners van Deltaplan Hoge Zandgronden willen zuinig met deze voorraden omgaan. De aanvoer van water uit het hoofdwatersysteem is op deze hoge zandgronden namelijk beperkt. Daarnaast vormt klimaatverandering een bedreiging voor de beschikbaarheid van schoon water. Met behulp van Deltaplan Hoge Zandgronden nemen regionale partners, met steun van het Rijk en de provincie, concrete maatregelen om de zoetwatervoorziening te beschermen. Zo blijft ook in de toekomst voldoende water beschikbaar voor een gezonde economie, een leefbaar land en een robuuste ecologie.

Meer informatie en inspirerende voorbeelden

Bekijk welke activiteiten voor de subsidie in aanmerking komen, wat de voorwaarden zijn en hoe u een aanvraag indient. Het magazine Deltaplan Hoge Zandgronden biedt informatie en inspiratie voor (mogelijke) initiatiefnemers.

Afbeeldingen

Bekijk ook

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen