Brabantse Wal

De Brabantse Wal is een opvallend landschap van 4.874 hectare in West-Brabant, op de grens met Zeeland en aan meerdere kanten omsloten door Vlaanderen. De Brabantse Wal ligt in de gemeenten Woensdrecht, Bergen op Zoom, Steenbergen en Roosendaal. In het westen zeeklei, in het oosten zandgronden, de Brabantse Wal scheidt het natte Zeeland van het droge Noord-Brabant. Deze kleine heuvelrug begint ten noorden van Bergen op Zoom en loopt door tot ver in België.

Het gebied bestaat uit stuifzandheiden met struikhei, zandverstuivingen, zwakgebufferde vennen, zure vennen, vochtige heiden (hogere zandgronden), droge heiden, beuken- en eikenbossen met hulst, klei- en zandgronden, polders en heide, zoet en zout water. 

In en rond de Brabantse Wal liggen vele stukken versnipperd landschap met kleine percelen van particulieren tot forse percelen van Defensie. Er vindt veel akkerbouw plaats. Niet alle ondergronden zijn geschikt voor alle soorten akkerbouw.

De opgaven in en om de Brabantse Wal

  • Versnellen en intensiveren van het natuurherstel Natura 2000-gebied;
  • Afronden NatuurNetwerk Brabant;
  • Inpassen extra bosvorming;
  • Optimaliseren van de waterhuishouding;
  • In de schil verenigen van de verschillende functies zoals natuur, landbouw, wonen, werken en recreëren;
  • Inpassing van de militaire luchtvaart activiteiten;
  • Perspectief voor de blijvende boeren in de overgangszones om te kunnen blijven boeren, in evenwicht met de omgeving.

Partners in en om de Brabantse Wal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase

Globale fasering van het gebiedsproces: voorbereiding, verkenning, visievorming, planuitwerking, realisering. Gebiedsgerichte aanpak Brabantse Wal zit momenteel in de visievormingsfase.
Globale fasering van het gebiedsproces: gebiedsgerichte aanpak Brabantse Wal zit momenteel in de visievormingsfase. Klik op de afbeelding om de afbeelding te vergroten.

Actueel

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Actueel","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-doc-text","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"261402"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Een momentje...

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen