Ecologische Autoriteit: snel maatregelen nodig voor Brabantse Wal

08-05-2024
53 keer bekeken

De Ecologische Autoriteit heeft op 2 mei 2024 een advies uitgebracht over de Brabantse Wal. De belangrijkste conclusie daaruit is dat de natuur hier onder druk staat.

Er komt teveel stikstof neer op het gebied en er is sprake is van verdroging. Dit bleek ook al uit de natuurdoelanalyse (NDA) die de provincie Noord-Brabant vorig jaar heeft laten maken. Daarin is ook in beeld gebracht wat er nodig is aan maatregelen en onderzoeken. Het advies van de Ecologische Autoriteit is om zo snel mogelijk daarmee te gaan starten.

Oorzaken verslechtering natuur

De Brabantse Wal is een beschermd natuurgebied. Maar de natuur hier staat onder druk, vooral door te veel stikstof.

Een andere reden is extreem weer waarbij droge periodes worden afgewisseld met langdurige regenval. Daardoor is er veel variatie in het niveau van het grondwater en daar heeft de natuur last van. Ook heeft de aanwezigheid van uitheemse planten (exoten) en veelvuldige recreatie een slechte invloed op de natuur in de Brabantse Wal.

Verbetering van inzicht en beheer

De Ecologische Autoriteit ziet dat de NDA goed beschrijft wat de knelpunten en trends zijn. Ze adviseert om de ‘natuurboekhouding’ verder op orde te brengen met meer gegevens. Met name over de waterhuishouding en de bodem- en waterchemie. Dit kan het natuurbeheer effectiever maken. Het beheer in het natuurgebied is al intensief, maar toch zijn er op hydrologisch vlak nog herstelmaatregelen te nemen. Denk hierbij aan het herstellen van slecht doorlatende lagen die in het verleden zijn doorgegraven. Verder is meer inzicht nodig in de gevolgen van wateraanvoer uit België.

Maatregelen in buitengebied 

Tot slot benadrukt de Ecologische Autoriteit dat het essentieel is m ook maatregelen buiten het gebied te nemen. Zoals het verminderen van de stikstofuitstoot en het verbeteren van de regionale waterhuishouding. Dat is ook waar we in deze gebiedsgerichte aanpak mee bezig zijn. Want juist op de plekken rondom het Natura 2000-gebied liggen kansen voor slimme combinaties van oplossingen voor sterkere natuur, voldoende water met een betere kwaliteit, een goede bodem en de toekomst van de landbouw.

Meer informatie

Lees hier het volledige advies voor de Brabantse Wal dat de Ecologische Autoriteit heeft gegeven. Meer informatie is ook te vinden op de website van de Ecologische Autoriteit.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van de gebiedsgerichte aanpak Brabantse Wal? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Afbeeldingen

Bekijk ook

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen