De Bult

Natuurgebied De Bult is onderdeel van het Natura 2000-gebied Deurnsche Peel & Mariapeel. Vergelijkbaar met het gehele Natura 2000-gebied is De Bult een hoogveengebied dat is overgebleven na de ontginningen. Het gebied is ongeveer 120 hectare groot en ligt op de grens van de provincie Brabant en Limburg. De Bult bestaat uit hoogveenrestanten, berkenbos, droge en vochtige heide. De natuur in dit gebied staat onder druk: de stikstofneerslag is er te hoog en het gebied is te droog. Het herstel van deze peelvenen is belangrijk voor het versterken van de biodiversiteit, waterbeschikbaarheid en klimaat.

Het Natura 2000-gebied wordt omsloten door landbouwgebied waarin een aantal agrarische ondernemingen gehuisvest zijn.

Het natuurgebied de Bult staat voor een uitdagende opgave rondom landbouw, natuur- en waterbeheer. De natuurwaarden in dit Natura 2000-gebied moeten worden hersteld en verbeterd. Dit kan gevolgen hebben voor omliggende (agrarische) bedrijven omdat er beperkingen gesteld kunnen worden aan hun bedrijfsvoering. Bovendien onderzoekt Defensie de reactivering van het nabijgelegen vliegbasis de Peel.  

 

Kaart Natura 2000-gebied De Bult

Fase

Globale fasering van het gebiedsproces: voorbereiding, verkenning, visievorming, planuitwerking, realisering. Gebiedsgerichte aanpak De Bult zit momenteel in de visievormingsfase.
Globale fasering van het gebiedsproces: gebiedsgerichte aanpak De Bult zit momenteel in de visievormingsfase. Klik op de afbeelding om de afbeelding te vergroten.
  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen