Organisatie

Binnen gebiedsgerichte aanpak Regte Heide en Riels Laag werken verschillende gebiedspartners samen. Deze zijn: 

  • Brabants Landschap 
  • Brabant Water 
  • Waterschap Brabantse Delta 
  • Waterschap de Dommel 
  • ZLTO (incl. afdelingen ABG en Hart van Brabant) 
  • Gemeente Alphen-Chaam 
  • Gemeente Baarle-Nassau 
  • Gemeente Goirle 
  • Gemeente Tilburg 
  • Provincie Noord-Brabant 

Deze partijen zijn al lange tijd betrokken in het gebied, weten goed wat er leeft en speelt én wat nodig is om het gebied in zijn kracht te zetten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie doet wat? 

Een bestuurlijk overleg (BO), met vertegenwoordigers van voornoemde gebiedspartners, treedt op als opdrachtgever van gebiedsgerichte aanpak Regte Heide en Riels Laag. Dit BO komt bijeen als er besluiten moeten worden genomen. De organisatie bestaat verder uit een kernteam, een ambtelijke begeleidingscommissie bestaande uit een afvaardiging van de gebiedspartners. Een onafhankelijke gebiedsmanager is de voorzitter van deze commissie. Vanuit de gebiedscommissie wordt sturing gegeven aan diverse werkgroepen per focusgebied. Zij gaan inhoudelijk aan de slag met de verschillende opgaven. Ook is er een communicatie- en participatiewerkgroep gestart en worden er themagerichte expertgroepen ingericht (o.a. hydrologie, grond en stikstof). 

Weergave van de organisatiestructuur binnen gebiedsgerichte aanpak Regte Heide & Riels Laag
Organogram van gebiedsgerichte aanpak Regte Heide & Riels Laag. Klik op de afbeelding om de afbeelding te vergroten.

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen