Online informatiebijeenkomst Ulvenhoutse Bos

01-11-2023
404 keer bekeken

Op maandagavond 13 november organiseren we een online informatiebijeenkomst over Ulvenhoutse Bos en de omgeving daarvan. Bent u er ook bij? Het landelijk gebied in en rondom dit Natura 2000-gebied gaat de komende jaren namelijk veranderen veranderen.

In een zogenoemde ‘gebiedsgerichte aanpak’ zoeken verschillende overheden en andere gebiedspartijen naar slimme combinaties van oplossingen om bodem, water en lucht in het gebied op orde te krijgen. Dat is van belang voor de natuur, het landschap en de landbouw en de gezondheid van mensen in het gebied.

Kijk mee op maandag 13 november 2023

Tijdens de online informatiebijeenkomst vertellen we meer over deze gebiedsgerichte aanpak, de uitdagingen en opgaven in en rondom het Ulvenhoutse Bos en de verschillende belangen. Ook is er ruimte voor vragen van kijkers.

Datum

Maandag 13 november

Tijd

19.30 - 20.30 uur

Link

https://vimeo.com/event/3841367/f1e919aa46 of scan onderstaande QR-code

Over het Ulvenhoutse Bos en omgeving

Het Ulvenhoutse Bos is een van de oudste bossen van Nederland. Uniek aan het bos is dat water van de hogere plekken de grond in sijpelt en dan in de lagere delen weer naar boven komt als kwelwater. Dit water is van bijzondere kwaliteit omdat er veel kalk in zit. Mede daardoor staan er bijzondere combinaties van bomen in het bos. Die natuur is waardevol en daarom Europees beschermd met de Natura 2000-status. Rondom het Natura 2000-gebied is het landschap gevarieerd. Je vindt er landgoederen, ander bos, beken en akkers, dorpen, een stad en twee snelwegen.

Water, bodem en lucht op orde

Maar het gebied staat onder druk door verdroging, intensief gebruik en te veel stikstof. Uiteindelijk wordt zo de beschikbaarheid van voldoende en schoon water, voedsel en energie onzeker en zijn we kwetsbaarder voor bijvoorbeeld droogte en extreme buien.   

Daarom moeten we  maatregelen nemen die zorgen dat de bodem, het water en de lucht in en rondom het Ulvenhoutse Bos op orde komen. We zoeken daarvoor naar slimme combinaties van oplossingen zodat niet alleen de natuur herstelt, maar er ook ruimte blijft voor landbouw, recreatie en woningbouw.

Gebiedsgerichte aanpak

Dit is niet gemakkelijk. Het herstellen van de natuur, de belangen van agrariërs, maar ook de wensen voor meer woningen, bedrijven, een goede bereikbaarheid en recreatie lijken soms met elkaar in strijd. Er moeten moeilijke keuzes gemaakt worden. Dit vraagt om een samenhangende, gebiedsgerichte aanpak, waarin ondernemers, overheden, maatschappelijke organisaties en inwoners samen het gebied vormgeven. 

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rond gebiedsgerichte aanpak in en rondom het Ulvenhoutse Bos en de mogelijkheden om hierover mee te denken en praten? Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief. Of bekijk de gebiedspagina op deze website. Daar vindt u alle informatie over de ontwikkeling van het gebied, over de partners en leest u updates.

Heeft u nu al vragen, opmerkingen of ideeën? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen via ulvenhoutsebos@ggagroenblauw.nl.

Afbeeldingen

Bekijk ook

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen