Natuur en recreatie in balans in Ulvenhoutse Bos

16-10-2023
124 keer bekeken

Met het project ‘Natuur en recreatie in balans’ zoekt Staatsbosbeheer - met samenwerkingspartners en de omgeving - naar een evenwicht tussen het noodzakelijke natuurherstel en het recreatief gebruik van het Ulvenhoutse Bos.

Daarmee draagt dit project bij aan de bredere doelen van de gebiedsgerichte aanpak Ulvenhoutse Bos. En dat is nodig. Het gebied staat namelijk onder druk door verdroging, intensief gebruik en te veel stikstof.

De invloed van recreatie op de natuur

Het Ulvenhoutse Bos is één van de oudste bossen van Nederland en populair bij natuurliefhebbers recreanten. Je kunt er wandelen, fietsen, paardrijden, mountainbiken en de hond uitlaten. Het is een Natura 2000-gebied. Dat betekent dat er bedreigde planten- en diersoorten voorkomen. Daarom is de laatste jaren veel geïnvesteerd in maatregelen om de natuur hier te behouden en herstellen. Toch zien we dat het niet goed gaat met het bos.

Onderzoeken naar het gebruik

Staatsbosbeheer heeft daarom als onderdeel van de gebiedsgerichte aanpak in het Ulvenhoutse Bos een onderzoeksbureau gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar recreatie, verkeer en natuur. Dankzij de resultaten weten we beter hoe het bos gebruikt wordt en wat de invloed daarvan op de natuur is. Hieronder vindt u per onderzoek een samenvatting. Klik op de afbeelding om deze te vergroten. De uitgebreide onderzoeksrapporten zijn te vinden op de website van Staatsbosbeheer. Ook zijn ze gepresenteerd en toegelicht tijden een inloopbijeenkomst op 13 september 2023.

Samenvatting onderzoek recreatie     Samenvatting onderzoek verkeer     Samenvatting onderzoek natuur

Meedenken en meepraten

Op basis van de onderzoeksresultaten maakt Staatsbosbeheer een voorstel over hoe we het bos kunnen behouden als waardevol natuurgebied, waar recreanten van kunnen blijven genieten. Een goed voorstel kunnen we alleen samen met de omgeving maken. Daarom heeft Staatsbosbeheer een oproep gedaan om lid te worden van een meedenkgroep. Uit de aanmeldingen is een representatieve meedenkgroep samengesteld van ongeveer twintig personen. Zij dragen bij aan de ontwikkeling van het voorstel.

Een duurzaam evenwicht

Dit project maakt deel uit van een bredere gebiedsgerichte aanpak waarin verschillende partners samenwerken. Het doel is om slimme oplossingen te vinden die niet alleen de natuur versterken, maar ook andere uitdagingen aanpakken, zoals klimaat, waterbeheer en landbouw. Dat vraagt aanpassing van ons allemaal. In het project ‘Natuur en Recreatie in Balans’ zoekt Staatsbosbeheer naar een duurzaam evenwicht tussen natuurbehoud en recreatie in het Ulvenhoutse Bos.

De planning

Begin 2024 organiseert Staatsbosbeheer een inloopbijeenkomst om belangstellenden in te lichten over de voorliggende keuzes. Uiteindelijk beslissen de gebiedspartners van de gebiedsgerichte aanpak gezamenlijk over het pakket aan maatregelen. Dat is nu gepland voor het voorjaar van 2024. Daarbij wordt rekening gehouden met het effect en de haalbaarheid én met de samenhang met de andere maatregelen (die niet uit dit project voortkomen) waarover de gebiedspartners een besluit gaan nemen.

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Meer informatie, de resultaten van de onderzoeken, mogelijkheden om mee te praten en updates over dit project zijn te vinden op de website van Staatsbosbeheer.

Ulvenhoutse Bos vanuit de lucht

Afbeeldingen

Bekijk ook

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen