Eindfase project ‘Natuur en recreatie in balans’

22-12-2023
322 keer bekeken

Het project ‘Natuur en recreatie in balans’ van Staatsbosbeheer bevindt zich nu in de afrondende fase: begin 2024 wordt het eindrapport opgeleverd. Dit rapport vormt een belangrijk onderdeel van het integrale maatregelenpakket om bodem, water en lucht in het Ulvenhoutse Bos op orde te brengen.

Verkeer, recreatie en natuur

In een eerder nieuwsbericht heeft u kunnen lezen dat Staatsbosbeheer - in het kader van deze gebiedsgerichte aanpak - bezig is met het project ‘Natuur en recreatie in balans’. Het eindrapport van dit project is gebaseerd op de drie onderzoeken die eerder dit jaar zijn uitgevoerd. Die onderzoeken gingen over verkeer, parkeren en de intensiteit van doorgaand (sluip)verkeer, het recreatief gebruik en de effecten van recreatie, honden en hondenuitwerpselen op de planten en dieren in het bos. De resultaten van die onderzoeken zijn in afgelopen september gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst in Koetshuis Anneville. U kunt ze teruglezen op de website van Staatsbosbeheer. Afgelopen najaar is de meedenkgroep - bestaande uit een diverse groep van zo’n 20 mensen die regelmatig in het bos komen - aan de slag gegaan. Zij hebben meegedacht over de mogelijke maatregelen die het evenwicht kunnen verbeteren tussen het noodzakelijke natuurherstel en het recreatief gebruik van het Ulvenhoutse Bos.

Bouwsteen voor integraal maatregelenpakket

Dit project maakt deel uit van een bredere gebiedsgerichte aanpak waarin verschillende partners samenwerken en is een van de bouwstenen voor het integrale maatregelenpakket.. Het doel is om slimme oplossingen te vinden die niet alleen de natuur versterken, maar ook andere uitdagingen aanpakken op het gebied van klimaat, landbouw, waterbeheer en woningbouw. Andere belangrijke bouwstenen zijn de resultaten een hydrologisch onderzoek, stikstofberekeningen, de natuurdoelanalyse uit 2023 en het advies van de ecologische autoriteit daarover. Aan de hand van onder meer die bouwstenen beslissen de bestuurders van de gebiedspartners over het uiteindelijke pakket aan maatregelen.

Planning komende tijd

In het eerste kwartaal van 2024 organiseert Staatsbosbeheer een inloopbijeenkomst om belangstellenden in te lichten over het eindrapport van dit project. Dit is een adviesrapport waarin meerdere scenario’s worden geschetst. In die periode gaan ook de gebiedspartners aan de slag met een voorstel voor een pakket maatregelen. Belanghebbenden krijgen dan gelegenheid om hierover mee te denken. In het tweede kwartaal van 2024 nemen de bestuurders van alle gebiedspartners vervolgens gezamenlijk een beslissing daarover over de te nemen maatregelen.

Nieuwsbrief en meer informatie

Meer informatie over het project kunt u ook vinden op de website van Staatsbosbeheer.
Wilt u op de hoogte blijven en ook tijdig een uitnodiging voor de inloopbijeenkomst ontvangen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Afbeeldingen

Bekijk ook

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen