Concept koersdocument vertaald naar praatplaten

17-07-2023
780 keer bekeken

Afgelopen mei maakten de gebiedspartners van Vitale Peel een concept koersdocument bekend. Daarin beschreven ze – met oog voor landbouw én natuur - oplossingsrichtingen voor de uitdagingen rond de Peelvenen.

Samen met inwoners, (agrarisch) ondernemers en maatschappelijke organisaties scherpen zij die de komende periode graag aan. Om het gesprek over de inrichting van het gebied te vergemakkelijken, is het concept koersdocument vertaald naar praatplaten, inclusief een kaart met deelgebieden waarin de gemeenten Asten en Deurne, ZLTO, de Brabantse Milieufederatie, Staatsbosbeheer, Waterschap Aa en Maas en provincie Noord-Brabant met de omgeving aan de slag gaan. Aan Limburgse zijde van de Peel werken overheden, belangenorganisaties en ondernemers aan dezelfde opgaven maar op een iets andere wijze.

Vanwege het uitblijven van een Landbouwakkoord en de recente politieke ontwikkelingen tillen de gebiedspartners het ophalen van de inbreng en reacties van inwoners en ondernemers over de zomer heen. Henk Raaijmakers, onafhankelijk bestuursvoorzitter van Vitale Peel: “We zoeken naar een moment dat past bij de politieke en bestuurlijke situatie om daar waar mogelijk meer duidelijkheid te bieden, bijvoorbeeld over wettelijke kaders en instrumenten.”

Heeft u vragen over het concept koersdocument en de praatplaten? Neem dan contact op met omgevingsmanager Eddy Boudewijns via contactvitalepeel@ggagroenblauw.nl of 06-23245878. Veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden zullen op de webpagina’s van Vitale Peel worden gedeeld.

Afbeeldingen

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen