Oplevering werkzaamheden Natura 2000-gebieden

11-07-2022
477 keer bekeken

In de afgelopen weken waren meerdere opleveringen van werkzaamheden in de Natura 2000-gebieden Kempenland-West, Leenderbos Groote Heide en De Plateaux en Westelijke Langstraat.

Verschillende waterschappen, gemeenten, het Brabants Landschap, Staatsbosbeheer en provincie Noord-Brabant werkten hard aan natuurherstel- en ontwikkeling in de verschillende Natura 2000-gebieden.

Door het veranderende klimaat en vervuiling door stikstof is het belangrijk dat de Natura 2000-gebieden in Brabant extra bescherming krijgen. Om de natuur te herstellen en verdere schade voor landbouw en natuur te voorkomen, zijn er inmiddels diverse maatregelen genomen.

Het volledige bericht vindt u op de website van de provincie.

Afbeeldingen

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen