Gedachtenexperiment brengt ‘beginnetjes’ in kaart rond thema recreatie

15-04-2024
221 keer bekeken

Stel, dit is het toekomstscenario voor recreatie in het gebied in en rond Kampina en Oisterwijkse Vennen. Wat zijn dan de eerste stappen om daar te komen? In een werksessie gingen deelnemers aan de hand van een gedachtenexperiment in gesprek. Het resultaat: zo’n 15 startpunten.

In de ‘gebiedsvisie 0.5’ hebben de samenwerkende partners een koers geschetst voor recreatie in het gebied in en rond Kampina en de Oisterwijkse Vennen. Om meer grip te krijgen op wat er nodig is om zo’n visie te realiseren, was de werksessie van 9 april ingericht als gedachtenexperiment. Aan deze werksessie deden vertegenwoordigers mee van onder meer gemeente Boxtel, Oirschot en Oisterwijk, ZLTO, Natuurmonumenten en brancheverenigingen Recron en Koninklijke Horeca Nederland. Voor de start van de sessie zijn de nieuwe deelnemers bijgepraat over de gebiedsgerichte aanpak Kampina en Oisterwijkse Vennen als geheel, en over de uitwerking rond het thema recreatie in het bijzonder. 

Hoe te beginnen?

Speciaal voor deze werksessie was een toekomstscenario geschetst: een mogelijke vertaling van de visie op kaart. Dit scenario was gebaseerd op een uitwerking van de visie. Opdracht van de middag was om gezamenlijk te formuleren wat de de eerste stappen zouden zijn om tot dit scenario te komen. Het ging er niet om of de deelnemers het met het geschetste scenario eens waren, maar hoe we daar zouden kunnen komen. Niet denken vanuit belangen of functie dus, maar vanuit het geschetste eindbeeld.

Doorpakken
De werksessie was een mix van kennisdeling, actieve betrokkenheid en out of the box denken. Uiteindelijk zijn er zo’n 15 ‘beginnetjes’ geformuleerd, van betere samenwerking tussen de gemeenten, het uitzetten van onderzoeken tot bij elkaar brengen van ondernemers. Daarbij is ook steeds besproken wie hiermee kan beginnen. Het zijn allemaal zaken die sowieso bijdragen aan de algemene koers die in de gebiedsvisie al wordt beschreven, onafhankelijk van de specifieke uitwerking waarover nog wordt gesproken. Geen reden om af te wachten dus, was de conclusie. Doorpakken!

Enquête

De werksessie is een van de manieren waarop binnen de gebiegdsgerichte aanpak wordt gewerkt aan een gebiedsvisie. Heb je een recreatieonderneming in het gebied? Deel dan je ideeën en inzichten via deze link.

Afbeeldingen

Bekijk ook

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen