Terug- en vooruitblik op de gebiedsgerichte aanpak in online magazine

27-03-2024
291 keer bekeken

De groenblauwe gebiedsgerichte aanpak omvat vele gebiedsprocessen en uitvoeringsprojecten. Wat gebeurt er in de gebieden? Welk werk is er in het afgelopen jaar verzet? En wat staat er in 2024 op de planning? Een online magazine geeft antwoord op deze vragen.

Met de groenblauwe gebiedsgerichte aanpak werken we aan een Brabants landelijk gebied waar onze bodem, ons water en onze lucht op orde zijn. Deze grote opgave omvat vele gebiedsprocessen en uitvoeringsprojecten. Van de Brabantse Wal in het puntje van West-Brabant tot Vitale Peel op de grens van Noord-Brabant en Limburg. Allen processen van vele jaren. Wat gebeurt er in de gebieden? Welk werk is er in het afgelopen jaar verzet? En wat staat er in 2024 op de planning? Een online magazine geeft antwoord op deze vragen. 

Lees het magazine 

Het magazine besteedt uitgebreid aandacht aan de gebiedsprocessen en uitvoeringsprojecten. Per gebied geeft het een beeld van wat er in 2023 gebeurd is en wat de belangrijke aandachtspunten in 2024 zijn. In interviews vertellen betrokkenen over de aanpak van de gebiedsprocessen en video's geven concreet beeld en geluid. 

Over de groenblauwe gebiedsgerichte aanpak 

Het Brabants landelijk gebied gaat de komende jaren flink veranderen. We werken aan een transformatie naar een landelijk gebied waar onze bodem, ons water en onze lucht op orde zijn. Dat is van belang voor onze natuur, ons landschap, onze landbouw en onze gezondheid. En dus voor een plek waar mensen ook in de toekomst gezond en veilig kunnen wonen, werken en leven. 

Met een gebiedsgerichte aanpak geven we samen het landelijk gebied vorm. ‘We’ zijn provincie, gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties, de agrarische sector en andere betrokkenen. Samen met de mensen en organisaties in een gebied zoeken we mogelijkheden om ruimtegebruik slim te combineren en in balans te krijgen met water, bodem en lucht. We doen dit in meer dan tien uitgebreide gebiedsprocessen en meer dan honderd direct op uitvoering gerichte projecten. 

Het is een lastige klus om voor elkaar te krijgen. We staan voor moeilijke keuzes met forse gevolgen. In de gebieden komen verschillende vraagstukken bij elkaar. Zoals natuurherstel, stikstofvermindering, de energie- en landbouwtransitie en de woningbouwopgave. Het is één grote puzzel, ook omdat er landelijke en Europese richtlijnen zijn. 

Deze aanpak is geen gemakkelijke, maar wel een toekomstbestendige. We slaan met elkaar de brug tussen natuur, water, landbouw en andere opgaven.  

Waarom verandert het landelijk gebied? 

Het Brabants landelijk gebied staat onder druk. Het verdroogt, we zien er minder dieren- en plantensoorten, de bodem verarmt en de waterkwaliteit is onvoldoende. Daarmee is het kwetsbaarder voor bijvoorbeeld droogte en extreme piekbuien en uiteindelijk wordt zo ook de beschikbaarheid van schoon water en voedsel onzeker. Daarom moeten we maatregelen nemen, die zorgen dat bodem, water en lucht in het landelijk gebied op orde zijn. Dat is van belang voor onze natuur, ons landschap, onze landbouw en onze gezondheid. En dus voor een plek waar mensen ook in de toekomst gezond en veilig kunnen wonen, werken en leven. 

Afbeeldingen

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen