Brabant sluit 7 overeenkomsten in 1e ronde vrijwillige opkoopregeling piekbelasters

Samen werken aan een sterk, gezond én aantrekkelijk Kempenland-West 

Het Natura 2000-gebied Kempenland-West ligt ten zuidwesten van Eindhoven en ten zuidoosten van Tilburg. Het gebied omvat onder andere Roovertsche Heide, Landschotsche Heide, Mispeleindsche Heide en Neterselsche Heide. Ook de beken Reusel, Groote Beerze, Kleine Beerze en de Run zijn onderdeel van het gebied.  

Het landelijk gebied rondom Natura 2000-gebied Kempenland-West gaat de komende jaren flink veranderen. Samen met betrokkenen brengen we de bodem, water en lucht in het gebied op orde. Dat is van belang voor de natuur, het landschap, de landbouw en de gezondheid van de mensen in het gebied.   

Kempenland-West is een belangrijk gebied. Zijn natuur is waardevol en daarom Europees beschermd met de Natura 2000-status. Het gebied staat bekend om een mix van grote heidevelden, vennen en verschillende bostypen doorsneden door enkele laaglandbeken. Rondom het Natura 2000-gebied zitten vooral landbouwbedrijven, afgewisseld met kleine dorpen.    

Het gebied is echter ook kwetsbaar. Het gebied verdroogt, we zien minder dieren- en plantensoorten en de bodem verarmt. Uiteindelijk wordt zo de beschikbaarheid van schoon water, voedsel en energie onzeker en zijn we kwetsbaarder voor bijvoorbeeld droogte en extreme piekbuien.     

Daarom moeten we iets doen. We moeten maatregelen nemen die zorgen dat de bodem, water en lucht in en rondom Kempenland-West op orde zijn. Daarvoor zoeken we in en rondom het Natura 2000-gebied naar slimme combinaties van oplossingen voor sterkere natuur, voldoende en schoon water, een goede bodem en de toekomst van de landbouw.   

Dit is niet gemakkelijk. Er moeten moeilijke keuzes gemaakt worden. Het vraagt om een samenhangende, gebiedsgerichte aanpak, waarin ondernemers, overheden, maatschappelijke organisaties en inwoners samen het gebied vormgeven.  

Een visie voor het gebied is het vertrekpunt op weg naar oplossingen en de concrete uitvoering daarvan. Daarover gaan we in gesprek met de omgeving en alle partijen die betrokken zijn en/of zich betrokken voelen bij het gebied rondom Kempenland-West. 

De opgaven in en om Kempenland-West

  • Versnellen en intensiveren van het natuurherstel Natura 2000-gebied. ​
  • Perspectief voor de blijvende boeren om te kunnen blijven boeren, in evenwicht met de omgeving. ​
  • Creëren van ruimte voor de inliggende beken (Reusel, Groote Beerze, Kleine Beerze, Run) zodat deze op een natuurlijke manier stromen.​
  • 10% Groen-blauwe dooradering buitengebied​.
  • Opheffen van de verdroging.​
  • Verbeteren van de waterkwaliteit en behalen van de Kaderrichtlijn Water-doelen (KRW).​
  • Afronden Natuurnetwerk Brabant (NNB).​
  • In de schil verenigen van de verschillende functies zoals water, natuur, landbouw, energietransitie, wonen, werken, infrastructuur en recreëren.

 

Partners in en om Kempenland-West

 

Gemeente Bladel | Gemeente Bladel | Bladel

 

Logo gemeente Eersel

 

Logo van de gemeente Hilvarenbeek

 

 

Logo gemeente Bergeijk

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fase

Kempenland-West zit momenteel in de visievormingsfase. Op dit moment wordt er met de samenwerkende partners gewerkt aan een visie voor het gebied. De visie wordt vervolgens uitgewerkt in een uitvoeringsplan. Uiteraard wordt de omgeving daarbij betrokken. Er zal dan ook een uitgebreid participatietraject gaan plaatsvinden. Uiteindelijk ligt er een gedragen integrale visie met concrete afspraken voor het gebied. Een basis voor de komende 10-40 jaar.

Globale fasering van het gebiedsproces: voorbereiding, verkenning, visievorming, planuitwerking, realisering. Gebiedsgerichte aanpak Kempenland-West zit momenteel in de visievormingsfase.
Globale fasering van het gebiedsproces: gebiedsgerichte aanpak Kempenland-West zit momenteel in de visievormingsfase. Klik op de afbeelding om de afbeelding te vergroten.

In de 1e ronde van de Maatregel Gerichte Aankoop, ook bekend als vrijwillige opkoopregeling piekbelasters, heeft de provincie Noord-Brabant met 7 bedrijven een overeenkomst gesloten om te stoppen.

Met de aankopen verdwijnt zo’n 37.300 kg stikstof rondom de Natura 2000-gebieden Groote Peel, Deurnese en Mariapeel, Loonse en Drunense Duinen, Kampina en Oisterwijkse Vennen en Kempenland-West. Daarnaast wordt er ruim 41.000 m2 stallen gesloopt. De opkoopregeling is gericht op veehouders met een hoge stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. De provincie krijgt in totaal €53 miljoen van het Rijk om deze bedrijven aan te kopen of te laten beëindigen. Daarvan is nu 13,5 miljoen uitgegeven.

Het volledig artikel staat op de website van de provincie Noord-Brabant.

Afbeeldingen

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.