Wat doen we?

Het landelijk gebied rondom Loonse en Drunense Duinen is de komende jaren flink in ontwikkeling. Samen met betrokkenen verbeteren we bodem, water en lucht in het gebied. Dat is van belang voor de natuur, het landschap, de landbouw en de gezondheid van de mensen in het gebied. 
 
Je ziet het al van afstand: de stuifzandvlakte van de Loonse en Drunense Duinen. In deze schitterende Brabantse Sahara wandelt en fietst men graag of laat de hond uit. De Loonse en Drunense Duinen zijn meer dan alleen stuifzand en heide. In dit nationale park vind je naast droge zandverstuivingen en naaldbos, ook de uitgestrekte beekdalzone van de Zandleij hoort erbij. Hier ligt met name het natuurgebied De Brand bij Udenhout, met zijn afwisseling van hakhoutbossen, natte weilanden en moerasruigtes. Maar ook de Leemkuilen Het gebied wordt omringd door steden en dorpen. In het noorden vinden we van west naar oost Waalwijk, Drunen, Nieuwkuijk, Vlijmen en 's-Hertogenbosch. Dorpen aan de zuidkant zijn Loon op Zand, Biezenmortel, Helvoirt en Udenhout; op een kilometer of zes ligt Tilburg. Aan de westkant ligt Kaatsheuvel met attractiepark De Efteling. 

Keuzes maken

We willen dat mens en dier van dit gebied kan blijven genieten en een gezonde leefomgeving voor iedereen in de toekomst houden. Daarom moeten we daar nú samen aan gaan werken, want er komen flinke uitdagingen op ons af. Door samen te zoeken naar oplossingen kan er een landschap ontstaan waarin de kwetsbare natuur sterker wordt, de landbouw een duurzaam toekomstperspectief heeft, mensen kunnen recreëren en we een veilige leefomgeving hebben die tegen droogte en piekbuien is bestand. Helaas kan niet alles overal. Er is letterlijk te weinig ruimte in het gebied voor alle opgaven en wensen. We moeten daarom nu keuzes maken voor dit Natura 2000 gebied.  

Heide en stuifzand behouden

Het stuifzand zorgt ervoor dat de bodem droog en voedselarm is. Dit zorgt voor unieke flora en fauna. Maar delen van dit Natura 2000 gebied verdrogen. We zien daardoor in dat deel minder dieren- en plantensoorten. Er is te weinig water beschikbaar in het gebied en bodem-, lucht- en waterkwaliteit zijn onvoldoende. Uiteindelijk wordt zo de beschikbaarheid van bijvoorbeeld schoon water en voedselproductie onzeker en is het gebied extra gevoelig voor bijvoorbeeld stikstof, droogte én extreme piekbuien. Voor Natura-2000 gebieden gelden Europese regels om te zorgen dat de natuur niet verder achteruit mag gaan. Om de heide en stuifzand in het gebied te behouden, moet het dichtgroeien van de duinen beperkt blijven. 

Gebiedsgerichte aanpak

Daarnaast zoeken we ook naar een goede toekomst voor de boeren in het gebied en betere waterkwaliteit. Hierbij kijken we ook naar de invloed op de te bouwen woningen en op de opwekking van duurzame energie. En dat geldt ook andersom. Gemeenten zijn in de schaarse ruimte ook op zoek naar waar ze woningen kunnen bouwen en werkgelegenheid kunnen creëren. Als samenwerkingspartners stellen we een visie op waarin de opgaven en uitgangspunten voor het gebied op een rijtje staan. Daarbij kijken we naar de lange termijn. 

Deelgebieden

Het is een pittige klus om voor elkaar te krijgen. Tijd voor een brede aanpak voor het hele gebied. Een te maken visie vormt het vertrekpunt op weg naar oplossingen voor de opgaven en de concrete uitvoering daarvan de komende jaren. Daarbij hebben we bedrijven, bewoners en verenigingen uit het gebied hard nodig. We werken als terreinbeheerders, waterschappen, gemeenten, landbouwvertegenwoordigers en provincie zo goed mogelijk samen in een gebiedsgerichte aanpak. Daarbij richten we ons op het gebied rondom het Natura 2000-gebied. We hebben dat gebied verdeeld in zes deelgebieden, omdat ieder gebied zijn eigen kenmerken heeft. En op deze manier kunnen we ook werken aan gerichte maatregelen en kunnen we maatwerk bieden.

Lerend proces

Het is een lerend proces waarvan de eindoplossing nog niet bekend is: die gaan we samen bedenken. De beperkte ruimte in het gebied vraagt om zorgvuldige afwegingen en heldere keuzes. We zoeken samen naar slimme combinaties van oplossingen voor sterkere natuur, voldoende water met een goede kwaliteit, een goede bodem, duurzaam toekomstperspectief van de landbouw en recreatiemogelijkheden passend bij de draagkracht van het gebied. We werken voor een goede toekomst voor u en de volgende generatie(s).  

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen