Loonse en Drunense Duinen

De Loonse en Drunense Duinen is een groot stuifzandgebied. In dit gebied zijn dikke pakketten dekzand afgezet. Deze dekzanden zijn in de loop der tijd begroeid geraakt met bos, maar door houtkap en overbeweiding kon het zand weer gaan stuiven en ontstonden de huidige Loonse en Drunense duinen. Het stuifzandgebied wordt omringd door uitgestrekte naald- en eikenbossen die aan de zuidkant aansluiten op de Brand, een beekdal met alluviale bossen, moeras en vennen. Enkele kilometers ten zuiden van het gebied liggen - geïsoleerd - de Leemkuilen. Dit gebied bevat vele gegraven plassen, omgeven door moerasbos.

De opgaven in en om de Loonse en Drunense Duinen

 • Versnellen en intensiveren van het natuurherstel Natura 2000-gebied;
 • Afronden NatuurNetwerk Brabant;
 • Herstel van het landschappelijk karakter;
 • Bereikbaarheid van het natuurgebied;
 • Toewerken naar een klimaatadaptieve omgeving;
 • In de omgeving verenigen van de verschillende functies zoals natuur, landbouw, energietransitie, wonen, werken, infrastructuur en recreëren;
 • Perspectief voor de blijvende boeren in de overgangszones om te kunnen blijven boeren, in evenwicht met de omgeving.

 

Partners

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase

Globale fasering van het gebiedsproces: voorbereiding, verkenning, visievorming, planuitwerking, realisering. Gebiedsgerichte aanpak Loonse en Drunense Duinen zit momenteel in de verkenningsfase.
Globale fasering van het gebiedsproces: gebiedsgerichte aanpak Loonse en Drunense Duinen zit momenteel in de verkenningsfase. Klik op de afbeelding om de afbeelding te vergroten.
Een momentje...

   

  Contact

  Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

  Contact opnemen ›

   

   
  Cookie-instellingen