Nieuwe gebiedsgedeputeerden bekend

Het Natura 2000-gebied Regte Heide & Riels Laag ligt ten zuiden van Goirle, tussen de beken Leij en Poppelsche Leij. Het gebied staat bekend om de beekdalen en bijzondere stuifduinen, vochtige en droge heide, moerassige laagten en diverse vennen.   

Regte Heide & Riels Laag is een belangrijk gebied. Zijn natuur is waardevol en daarom Europees beschermd met de Natura 2000-status. Daarnaast zijn er vele sporen van de geschiedenis te ervaren zoals grafheuvels, loopgraven en leemputten. Rondom het Natura 2000-gebied zitten vooral melkveehouderijen, akkerbouwbedrijven en intensieve veehouderijen, afgewisseld met dorpen als Goirle, Riel, Ravels, Alphen-Chaam en de stad Tilburg.   

Het gebied is echter ook kwetsbaar. Het gebied verdroogt, we zien minder dier- en plantensoorten en de bodem verarmt. Uiteindelijk wordt zo de beschikbaarheid van schoon water, schone lucht en voedsel onzeker en zijn we kwetsbaarder voor droogte, extreme piekbuien en komt de leefbaarheid onder druk te staan.

Daarom moeten we iets doen. We moeten maatregelen nemen die zorgen dat de bodem, water en lucht in en rondom Regte Heide & Riels Laag in balans zijn. Daarvoor zoeken we in en rondom het Natura 2000-gebied naar slimme combinaties van oplossingen voor sterkere natuur, voldoende en schoon water, een goede bodem en de toekomst voor de landbouw. 

Dit is niet gemakkelijk. Er moeten moeilijke keuzes gemaakt worden. Het vraagt om een samenhangende, gebiedsgerichte aanpak, waarin ondernemers, overheden, maatschappelijke organisaties en inwoners samen het gebied vormgeven. 

De opgaven in en om de Regte Heide & Riels Laag

  • Versnellen en intensiveren van het natuurherstel Natura2000-gebied
  • Afronden Natuurnetwerk Brabant (NNB)
  • Optimaliseren van de waterhuishouding en het herstel van natuurlijke kwelstromen
  • Verbeteren van de waterkwaliteit en behalen van de Kaderrichtlijn Water-doelen (KRW)
  • Perspectief voor blijvende agrariërs in de overgangszones om hun bedrijfsvoering voort te blijven zetten in evenwicht met de omgeving
  • Het creëren van een aantrekkelijk landschap van verbonden landschapselementen 
  • Bosuitbreiding
  • De leefbaarheid van het platteland in brede zin (inclusief recreatie en toerisme)  
  • Afstemming met partners in Vlaanderen 

Partners in en om de Regte Heide & Riels Laag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase

Op 15 februari 2023 stemde de bestuurlijke stuurgroep van de gebiedsgerichte aanpak Regte Heide & Riels Laag in met het verkenningsdocument en daarbij behorende intentieverklaring. Hiermee is er ook groen licht voor de volgende fase: de visievorming. Deze fase is in maart 2023 gestart. We werken met alle samenwerkende partners in het gebied aan deze visie. Het uiteindelijk doel is een gedragen integrale visie met concrete afspraken voor het gebied.  

Globale fasering van het gebiedsproces: voorbereiding, verkenning, visievorming, planuitwerking, realisering. Gebiedsgerichte aanpak Regte Heide & Riels Laag zit momenteel in de verkenningsfase.
Globale fasering van het gebiedsproces: gebiedsgerichte aanpak Regte Heide & Riels Laag zit momenteel in de visievormingsfase. Klik op de afbeelding om de afbeelding te vergroten.

Op 8 september trad het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant aan. De gedeputeerden zijn nu ook gekoppeld aan de verschillende gebieden van de groenblauwe gebiedsgerichte aanpak.

Als gebiedsgedeputeerde zijn zij namens de provincie het bestuurlijk aanspreekpunt en nemen zij deel aan de bestuurlijke overleggen in de aan hen gekoppelde gebieden.

Overzicht gebiedsgedeputeerden
Gebied Gedeputeerde
Aa-dal Noord Hagar Roijackers
Altena Polder van de Toekomst Marc Oudenhoven
Biesbosch Wilma Dirken
Boschhuizerbergen Marc Oudenhoven
Brabantse Wal Wilma Dirken
Kampina en Oisterwijkse Vennen Jos van der Horst
Kempenland-West Jos van der Horst
Leenderbos - Groote Heide & De Plateaux (waaronder Grenscorridor) Marc Oudenhoven
Loonse en Drunense Duinen Hagar Roijackers
Regte Heide en Riels Laag Jos van der Horst
Strabrechtse Heide Marc Oudenhoven
Ulvenhoutse Bos Saskia Boelema
Vitale Peel (+ De Bult) Marc Oudenhoven
Vlijmens Ven - Moerputten - Bossche Broek Hagar Roijackers
Weerter- en Budelerbergen Marc Oudenhoven
Westelijke Langstraat Hagar Roijackers
Zundert Floreert Saskia Boelema

 

Afbeeldingen

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.