Kaart

Het plangebied betreft het Natura 2000-gebied Regte Heide en Riels Laag én de schil (beïnvloedingszone) rondom het Natura 2000-gebied. Het gebied ligt grofweg tussen Goirle, Riel, A58, Alphen-Chaam en Ravels. Het heeft een oppervlak van ongeveer 538 ha en ligt tussen twee beekdalen, De Leij aan de westkant en de Poppelsche Leij aan de oostkant in.  

Het gebied ligt in een netwerk van Natura 2000-gebieden, namelijk Kempenland-West en het Turnhouts Vennengebied. Voor beide gebieden lopen ook gebiedstrajecten. Deze gebieden worden betrokken bij de verdere uitwerking van de gebiedsgerichte aanpak Regte Heide en Riels Laag.

Kaart met voorgestelde gebiedsgrenzen van gebiedsgerichte aanpak Regte Heide & Riels Laag
Kaart met plangebied gebiedsgerichte aanpak Regte Heide & Riels Laag. Klik op de afbeelding om de afbeelding te vergroten.

Deelgebieden

In de verkenningsfase zijn binnen het gebied vijf focusgebieden bepaald. Dit omdat elke focusgebied een eigen dynamiek kent. Per focusgebied wordt gekeken naar knelpunten en mogelijke oplossingen. Dit wordt samen met de directe betrokkenen verder uitgewerkt. De focusgebieden zijn: 

  1. het gebied rondom de Poppelsche Leij; 
  2. het brongebied Poppelsche Leij (België); 
  3. het gebied in en nabij het brongebied van de Oude Leij (Baarle-Nassau/Alphen-Chaam); 
  4. het gebied tussen Regte Heide/Riels Laag en het Bels Lijntje; 
  5. het gebied met de kern Riel, de Katsbogte en de zone tussen Riel en Goirle.  
Kaart met de deelgebieden van gebiedsgerichte aanpak Regte Heide & Riels Laag
Kaart met deelgebieden van gebiedsgerichte aanpak Regte Heide & Riels Laag. Klik op de afbeelding om de afbeelding te vergroten.

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen