Wat doen we?

Je ziet het al wanneer je langs de natuurgebieden in Vlijmens Ven, Moerputten en Bossche Broek komt. Geen biljartlakens van één soort gras, maar een kleurschakering van allerlei soorten planten. De meeste fietsers en wandelaars komen op de prachtige gele orchideeën af. De natuur vormt een lint door het gebied tussen de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Vught en Heusden. Het is verbonden met andere Brabantse natuurgebieden. Een schitterende omgeving waar men graag wandelt, fietst of de hond uitlaat. Dit willen we graag zo houden in de toekomst. Daarom moeten we nú samen aan de slag met de nieuwe uitdagingen. Samen zoeken naar oplossingen om te zorgen dat de kwetsbare natuur sterker wordt. Maar ook werken aan een toekomst voor duurzame landbouw. Ook willen we inwoners beschermen tegen hoogwater. Helaas kan niet alles overal. Er is letterlijk te weinig ruimte in het gebied om alles aan te pakken. We moeten daarom nu keuzes maken.  

We hebben afgelopen jaren al gewerkt aan verbetering van natuur en waterkwaliteit. Ook zijn we aan de slag gegaan met de dijken om te zorgen dat iedereen in het gebied droge voeten houdt. Door klimaatverandering verdroogt het gebied en zien we minder dieren- en plantensoorten. De bodem verarmt en de waterkwaliteit is helaas ook nog onvoldoende. Uiteindelijk is er zo minder schoon water en voedsel beschikbaar. Het gebied is kwetsbaar voor bijvoorbeeld lange droge periodes en hoosbuien. Hoe kunnen we zorgen dat bodem, water en lucht in en rondom het gebied op orde zijn? En tegelijkertijd ook de boeren en grondeigenaren in en om het gebied hun werk kunnen houden? Hoe combineren we de wensen voor meer woningen, bedrijven en een goede bereikbaarheid in hetzelfde gebied? Het is een lastige puzzel. Daarom willen we zorgvuldig werken en rekening houden met alle belangen en de beschikbare ruimte in het gebied.  

Terreinbeheerders, waterschappen, gemeenten, landbouwvertegenwoordigers en provincie werken hiervoor met elkaar aan een gezamenlijke aanpak. We doen dit stap voor stap. Een visie voor het gebied is het vertrekpunt op weg naar concrete maatregelen en de uitvoering ervan. Daarbij kijken we naar de lange termijn. Daarbij hebben we bedrijven, bewoners en verenigingen uit het gebied hard nodig. We gaan graag met u in gesprek! 

Het is een lerend proces waarvan de eindoplossing nog niet bekend is. Die gaan we samen bedenken. De beperkte ruimte in het gebied vraagt om zorgvuldige afwegingen en heldere keuzes. We zoeken samen naar slimme combinaties van oplossingen voor: 

  • een sterkere natuur; 

  • voldoende water met een goede kwaliteit;

  • een gezonde bodem;

  • duurzame landbouw in de toekomst;

  • recreatiemogelijkheden.

We werken voor een goede toekomst voor u en de volgende generatie(s). Alleen ga je sneller, samen kom je verder!  

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen